Sinteze
Recenzije knjig

Primož Sturman – SINTEZE

»Kako bi se počutili, če bi vam v državi, kjer ste se rodili, spremenili ime, priimek in kraj rojstva?« (Primož Sturman – Sinteze)

Pred nekaj meseci me je kontaktiral Primož Sturman in mi v branje ponudil njegovo zbirko kratkih zgodb z naslovom Sinteze. Kot kemičarki mi je radovednost vzbudila že sama naslovnica njegove knjige, ki prikazuje sintezno reakcijo. Redko vidim kemijske prizore v literaturi, pa tudi če le na naslovnici in z zanimanjem sem se lotila branja.

V zbirki je avtor sintetiziral 20 kratkih zgodb, ki so res kratke, najdaljša ima 7 strani, prinašajo pa nam različne tematike. Protagonistom zgodb je skupno predvsem to, da se na tak ali drugačen način znajdejo na mestu zgodovinskih ali geopolitičnih prelomnic. Avtor je po izobrazbi diplomirani zgodovinar in to se vsekakor opazi tudi v Sintezah, ki od bralca zahtevajo poznavanje raznih zgodovinskih dogodkov (no ali pa pomoč Googla ;)).

Prva zgodba Live in Genova nas tako popelje v nasilni kaos demonstracij v Genovi leta 2001, sledi zgodba Trikotniki, v kateri se znajdemo v koncentracijskem taborišču, Cena domovine pa nas popelje med senegalske priseljence na jugu Italije, ki zbirajo denar, da bi truplo svojega prijatelja lahko spravili nazaj v domovino… V zgodbah je prisotna tudi zamejska tematika, ki avtorju, ki je sicer Tržačan, ni tuja. Tik pred sintezami sem brala risoroman Črni plamen, ki govori o požigu narodnega doma v Trstu in mržnji italijanskih prebivalcev Trsta do Slovencev, oziroma ščavov, kot so jim slabšalno govorili, v Sintezah pa sem se nato znova srečala s težkim položajem Slovencev na drugi strani meje, kar je bilo zanimivo in naključno nadaljevanje zgodbe iz Črnega plamena.

Navodila za sintezne reakcije so krajša kot nato izvedba sinteze same, to vam lahko povem iz prve roke. Tako je tudi s Sturmanovimi zgodbami – zapis je le začetek miselnega procesa, ki se v bralcu odvije po vsaki prebrani zgodbi. Velikokrat pa nas avtor že na začetku zgodbe kar vrže v dialog, v katerem se moremo znajti in poiskati sporočilo. Sama slednje morda vidim najbolj v tem, da se zgodovina ponavlja in da se imamo kot človeška vrsta še ogromno za naučiti, da se ne bi vedno znova zapletali v iste, škodljive vzorce.  Zdi se mi, da so to tudi zgodbe, ki jih z večkratnim branjem še bolj dojameš in ustvariš miselno sintezo s še boljšim izkoristkom, kot si jo pri prvem branju.

Naslov: Sinteze

Avtor: Primož Sturman

Št. Strani: 11o

Leto izida: 2020

Založba: Samozaložba

Dodaj odgovor